ANKARA'DA İLK DEFA BİLİM DALIMIZA AĞRISIZ VE ACISIZ BİR YÖNTEM OLAN KARACİĞER BİYOPSİSİNİN YERİNİ TUTAN FİBROSCAN CİHAZI ALINDI

17.09.2017 22:06
ANKARA'DA İLK DEFA BİLİM DALIMIZA AĞRISIZ VE ACISIZ BİR YÖNTEM OLAN KARACİĞER BİYOPSİSİNİN YERİNİ TUTAN FİBROSCAN CİHAZI ALINDI Karaciğer hastalıklarını tanısında biyopsi yapılmaktadır. Ancak bazan ağrı, kanama, fistülizasyon gibi komplikasyonlar gelişebilir. Son günlerde bu invasiv yöntemin yerini FİBROSCAN adını verdiğimiz bir çeşit ultrasona benzeyen cihazla yapılan elastografi almaktadır. Acısız ve ağrısız bir yöntemle karaciğerin fibrozis evresini tespit edebiliriz. Bize histo-patolojii kadar değerli bilgiler verebilir.