BİLİM DALI BAŞKANI OLDUM

18.02.2018 21:52
13.4.2017'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Başkanlığına seçildim.