9. ULUSAL HEPATO-GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ BAŞKANLIĞI

01.09.2012 15:10
9. ULUSAL HEPATO-GASTROENTEROLOJİ KONGRESİ BAŞKANLIĞI 26-30 Eylül 2012 tarihkeri arasında yapılacak olan Uluslararası katılımlı 9. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Başkanlığını yapacağım